micro nx 1
Micro Nx NEW İMPLA NX modeli dental implant fizyo cihazı( dental implant motoru) çağ dental tarafından  satış ve sonrasında hizmeti sunulmaktadır.

micro nx 2
micro nx